Vanliga Frågor & Svar


Hur fungerar Nilemarks vattenprocessor?
Nilemarks vattenprocessor monteras direkt på det inkommande kallvattnet till villa, kök och badrum. Processorns unika uppbyggnad har en frekvens som påverkar vattnet och får det att starta en självrening. Den fungerar som en sändare och vattnet som mottagare. Vattnet joniseras och syresätts och man får ett vitaliserat, strukturerat vatten.

Varför är det bra med ett vitaliserat strukturerat vatten?
Ett vitaliserat strukturerat vatten har bättre förmåga att transportera näringsämnen till alla celler samt föra ut restprodukter ur cellerna. Man får också en högre syresättning i cellerna. Detta skapar en optimal plattform för att ta upp näring och skapa energi vilket är bra för djur, växter och människor.

Kan Nilemarks vattenprocessor ta bort problem med smak, lukt och färg?
Ja vitaliseringen och syresättningen av vattnet gör att järn, mangan och koppar oxideras och fälls ut från vattnet.

Tar processorn bort problem med kalk?
Kalk i vattnet kommer att kristalliseras vilket ger ett mjukt vatten och minskade problem med beläggningar. Kalken försvinner inte utan antar en kristalliserad form som gör att kalken inte fastnar eller blir till hårda avlagringar. Detta förlänger livslängden samt minskar underhåll på dina hushållsmaskiner. Man får även mindre problem med beläggningar på diskbänkar, kranar, duschväggar, mm.

Jobbar processorn bara när man spolar vatten i kranen?
Nej Nilemarks vattenprocessor jobbar hela tiden även när vattnet är stillastående i röret.

Hur installerar man Nilemarks vattenprocessor?
Den minsta modellen WP100 monteras enkelt på det inkommande kallvattenröret under din köksbänk och mellanmodellen WP200 monteras på det inkommande kallvattenröret till ditt hus. Har man ett hus rekommenderar vi att man installerar en WP100 och en WP200 för då kommer processorerna att jobba emot varandra och man får ett bättre resultat. Den största modellen WP300 installeras på större fastigheter, odlingar och industri. Om man har egen vattenkälla monteras processorn efter Hydrofor och efter ev vattenfilter.

På vilka typer av rör kan man installera processorn?
Processorn fungerar utmärkt på rör i koppar och hårdplast. Den bör inte monteras på rör i gummi, mjukplast eller flexislang. Har man prisolrör skall man skära bort isoleringen och montera processorn direkt på kopparröret.

Hur lång tid tar det för processorn att verka?
Vitaliseringen av vattnet startar direkt. 

Hur lång tid tar det för processorn att ta bort problem med smak, lukt och färg? 
Det beror på vilka och hur stora problem man har med sitt vatten. Det går snabbare att få bort problem med kalk, järn och koppar medan mangan kan ta längre tid. Dessutom startar processorn en rensning av dina rör vilket kan upplevas som att problemet blir värre, då gamla avlagringar släpper i rören. Detta upphör efter en tid när rören är rensade.

Kan man installera Nilemarks vattenprocessor om redan har ett vattenfilter?
Ja processorn är ett utmärkt komplement till ett befintligt vattenfilter. Låt det gamla filtret sitta kvar och montera Nilemarks processorn efter filtret.

Jag har nu haft min Nilemarksprocessor installerad i drygt en månad och problemet är ännu inte löst?
Om du inte har fått ett tillfredsställande resultat på vattnet mot innan, bör du ta kontakt med oss för att se om monteringen har gjorts rätt. Däremot om du märker att något har hänt med vattnet, så är det ett tecken på att processorn arbetar och att problemet kommer att lösa sig inom kort.

Vad är driftskostnaden för en Nilemarks vattenprocessor?
Processorn kräver varken el eller underhåll så den har inga driftskostnader. Den behöver inte heller filter eller kemikalier.