Vattenprodukter.se - Vattenprocessorer

Vattenprocessorns unika uppbyggnad skapar en frekvens som påverkar vattnet och dess molekyler, vilket fungerar genom att vattnet agerar som mottagare för en sändare. Denna process leder till att vattnet joniseras och syresätts, vilket bidrar till oxidation av järn-, mangan- och kopparmolekyler. Detta reducerar problem med smak, lukt och färg. En annan fördel är att kalkmolekylerna i vattnet kristalliseras och ändrar form, vilket minskar problem med avlagringar och beläggningar, och resulterar i mjukt och fint vatten.

Denna vattenprocessor är designad för enkel installation direkt på det inkommande kallvattnet och kräver varken el eller löpande underhåll. Den finns i olika modeller anpassade för olika behov: en modell för installation under köksbänken, en annan för hela husets vattenförsörjning, och en tredje för större fastigheter. Den är kompatibel med både metall- och hårdplaströr, och för installation på prisolrör justeras isoleringen för att passa direkt på kopparröret.

En intressant aspekt av denna teknologi är dess förmåga att påbörja en rensningsprocess av gamla avlagringar i vattenrören. Detta kan initialt leda till att vattnet upplevs som sämre tills rören är helt rensade.