Vatten med problem

Vatten med problem

Har du problem med färg, lukt, smak eller kalk i ditt vatten?


 

Nilemarks vattenproccesor 

Nilemarks vattenprocessors unika uppbyggnad skapar en frekvens som påverkar vattnet och dess molekyler. Den fungerar som en sändare och vattnet som mottagare. Vattnet joniseras och syresätts vilket gör att järn-, mangan- och kopparmolekylerna oxideras och problem med smak, lukt och färg reduceras. Kalk i vattnet kommer att kristalliseras och ändra form vilket minskar problem med avlagringar och beläggningar. Dessutom får man ett mjukt och fint vatten.   

Installation 

Nilemarks vattenprocessor monteras direkt på det inkommande kallvattnet och kräver varken el eller underhåll. WP100 monteras på det inkommande kallvattnet under köksbänken och WP200 monteras på det inkommande kallvattnet till ditt hus. WP300 används till större fastigheter. Processorn fungerar lika bra på metallrör som på hårdplaströr. Vid montering på prisolrör skär man bort lite av isoleringen och sätter processorn direkt på kopparröret. Läs mer under "Installation".


Hur lång tid tar det? 

Det beror på vilka problem man har med vattnet. Problem med kalk och järn går snabbare medan mangan tar längre tid. Dessutom startar Nilemarks vattenprocessor en rensning av gamla avlagringar i dina vattenrör. Har man gamla vattenrör kan det därför upplevas som vattnet blir sämre den första tiden tills rören är rensade.                   Om man har ett hus rekommenderar vi att WP200 kombineras med en WP100 i köket för optimal effekt. WP100 och WP200 kan köpas tillsammans i ett prisvärt Duopack.

Kalk i vattnet 

Om det finns kalk i vattnet kommer kalkmolekylerna att kristalliseras och ändra form vilket minskar kalkets förmåga att fastna och bilda avlagringar. Man slipper  beläggningar på diskbänkar, kranar och duschväggar och man får mindre problem med kalk i hushållsmaskiner såsom varmvattenberedare, kaffe-, tvätt-, och diskmaskiner. Mindre underhåll och ökad livslängd!


 Järn och mangan i vattnet

Om du har ett brunt vatten och avlagringar i handfatet beror det oftast på att det finns järn och mangan i vattnet. Nilemarks vattenprocessor påverkar vattnet och dess molekyler. Vattnet joniseras och syresätts vilket gör att järn- och manganmolekylerna oxideras och ändrar form vilket minskar dina problem med smak, lukt och färg i ditt vatten.

Koppar i vattnet

Har man koppar i vattnet så märker man detta genom att håret blir grönt och genom avlagringar i handfatet. Det här beror oftast på att vattnet har lågt PH-värde och koppar fälls ut från rören. Genom att montera en Nilemarksprocessor så kan du eliminera dessa problem. Processorn gör så att kopparmineralerna oxideras och ändrar form, färg och smak försvinner och vattnets PH höjs.

Egen brunn

Om du har egen brunn monteras Nilemarks vattenprocessor efter din hydrofor. Har du redan ett filter är processorn ett utmärkt komplement och skall monteras efter filtret.  Humus (ytvatten) kan vara svårt att bli av med och kräver oftast ett Humusfilter, som då monteras före Nilemarksprocessorn.Våra processorer

Vi har tre olika storlekar på våra processorer Wp100 passar för lägenheter, WP200 för normalstora villor/radhus och WP300 för väldigt stora villor och industri. Dessutom erbjuder vi ett prisvärt duo-pack för villor/radhus.