Djur

Vitaliserat vatten för djur

Nilemarks vattenprocessor skapar ett vitaliserat vatten som är bra för dina djur!


Vitaliserat vatten till dina djur med Nilemarks vattenprocessor

Nilemarks vattenprocessor skapar ett vitaliserat strukturerat vatten som har bättre förmåga att transportera näringsämnen till djurens celler. Man får friskare djur och deras päls blir tätare och glansigare päls. Djur väljer instinktivt ett vitaliserat vatten. 

Vattenprocessorn monteras enkelt på det inkommande kallvattenröret och kräver varken el eller underhåll. Läs mer under "Installation"

Vitaliserat vatten till hundar

Ulrika Pettersson driver Kennel Nuts About i Tolånga. Ulrikas mål med uppfödningen är att få fram 

friska, sunda, glada och stabila hundar. Ulrika har installerat Nilemarks vattenprocesssorer för att

hon vill ha ett vitaliserat vatten till sina hundar. Hon upplever stor positiv skillnad på hundarnas päls när dom

dricker det vitaliserade vattnet.

Ulrikas främsta utställningshund heter Double Barrel´s Schmoni och är ME CH, MU CH, RO CH, SE UCH + 2gg Cruft Qualified.