Odling

Odling hemma

För dig som odlar hemma är det viktigt att du har ett bra och energirikt vatten!

                               Odling i växthus                                    Odling i pallkrage                                     Hydroponisk odling 

Odling hemma med Nilemarks vattenprocessor

Nilemarks vattenprocessor skapar ett vitaliserat strukturerat vatten som har bättre förmåga att transportera näringsämnen till växternas celler. Växterna får ett starkare och friskare rotsystem vilket ger en bättre tillväxt. Processorn monteras enkelt på det inkommande kallvattenröret och kräver varken el eller underhåll. Läs mer under "Installation"

Odling Plantskolor

Ett vitaliserat vatten ger dig som yrkesodlare ökad grobarhet i dina odlingar! 

Du får också minskade problem med kalkavlagringar i dina bevattningssystem.Nilemarks vattenprocessor för plantskolor.

Nilemarks vattenprocessor WP300 är lämplig för bevattningssystem hos yrkesodlare. Processorn skapar ett vitaliserat och syresatt vatten som ger växterna en bättre tillväxt och minskat behov av gödsel och bekämpningsmedel. Vitaliseringen och syresättningen gör även att kalk i vattnet kristalliseras vilket eliminerar avlagringar och förhindrar igensättning av sprinklerhuvuden och munstycken.


Nilemarks vattenprocessorer finns sedan 1997 installerade på bevattnings anläggningarna hos Hörnhem och Odla.nu i Kristiansstad.