Vitaliserat vatten

Vitaliserat vatten

Ett vitaliserat vatten är bra för människor, djur och växter!


 


Vatten i sin naturliga form

Vatten i sin naturliga form slingrar och porlar sig fram i bäckar och floder vilket skapar ett vitaliserat, strukturerat och syresatt vatten.

Ett vitaliserat och strukturerat vatten har mycket bättre förmåga att transportera näringsämnen till cellerna i allt levande samt föra ut restprodukter ur cellerna.


Vatten genom rör

Vattnet vi tappar ur vår kran transporteras i raka rör med skarpa svängar och med för högt tryck vilket slår sönder vattenmolekylernas ursprungliga struktur.

Ett ostrukturerat vatten har mycket sämre förmåga att transportera näringsämnen till cellerna. Man kan kalla det ett "dött vatten".

Människan och vatten

Människan består 70% av vatten blodet består till 90% av vatten.

Vatten finns i hela kroppen både innanför och utanför cellerna.

Vatten transporterar näringsämnen till kroppens alla celler.

"Vi är inte bara vad vi äter utan också vad vi dricker"
Nilemarks vattenprocessor

Nilemarks vattenprocessors unika uppbyggnad har en frekvens som påverkar vattnet och får det att starta en självrening. Den fungerar som en sändare och vattnet som mottagare. Vattnet syresätts och återfår sin rätta struktur.

Man får ett vitaliserat och strukturerat vatten som är bra för människor, djur och växter.

När djur dricker ett vitaliserat vatten tar deras celler upp näringsämnen på ett optimalt sätt.

Djur väljer instinktivt ett vitaliserat vatten.

Vitaliserat vatten gör att växter tar upp näring bättre och får ett starkare rotsystem och bättre tillväxt.


Vad innebär strukturerat vatten?

Strukturerat vatten kallas även hexagonalt vatten beroende på att vattenmolekylerna har en hexagonal struktur. Vatten med hexagonal struktur har mycket bättre förmåga att binda till sig och transportera näringsämnen in i cellerna samt föra ut restprodukter ur dem.

I ett ostrukturerat vatten klumpar vattenmolekylerna ihop sig till stora kluster som har dålig förmåga att föra näringsämnen in i cellerna.Är du intresserad av att läsa mer om vitaliserat och strukturerat vatten rekommenderar vi följande forskare:

-Viktor Schauberger

-Gerald Pollack

-Masaru Emoto

-Dr. Mu Shik Jhon 

Homeopaten Björn Eneke  berättar om hur viktigt det är med ett vitaliserat vatten.